II tura szkolenia on-line „Nowa era zamówień publicznych – nowe perspektywy i praktyka”