Platforma Zeto PZP

funkcjonalności

Prowadzenie postępowań poniżej progów unijnych
Prowadzenie postępowań powyżej progów unijnych
Plan Zamówień
Wnioski Zakupowe
e-Sender
Udostępnianie ofert
Podpisy kwalifikowane
Komisje przetargowe
Raportowanie
Archiwum
Pełna komunikacja z zamawiającym
Moduł zakupowy